Holdingler Şirket haberleri

İşbir bedelsiz sermaye artırımına gidiyor

İşbir bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

İşbir bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. İşbir Holding 635 bin TL olan şirket sermayesini 31 milyon 752 bin TL artırarak 32 milyon 387 bin 040 TL’ye çıkartacak. Sermaye artırımı geçmiş yılların karından karşılanacak. Hisse sahiplerine bedelsiz verilecek.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin 17.05.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

-635.040,-TL olan şirket sermayesinin 31.752.000,-TL artırılarak 32.387.040,-TL olmasına, artırılan sermayenin tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan GeçmişYıl Karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine,

-Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine,

-Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 5’nci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmişti.

Bu kapsamda;

Sermaye Piyasası Kurulu’na, Esas Sözleşmenin sermaye maddesi tadiline ilişkin başvuru yapılmıştır.”

İlgili yazılar