Halka arz Manşet

İşbir’in halka arzını Garanti Yatırım gerçekleştirecek

İşbir Holding, bağlı ortaklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’nin halka arzı için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’nin yetkilendirildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., paylarının halka arzına yönelik olarak 10.08.2020 tarihinde esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru 15.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmıştır. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu’na esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvuru tarihinde, halka arza ilişkin olarak farklı olasılıklar değerlendirildiği ve bir aracı kurum yetkilendirmesi de yapılmamış olduğu için söz konusu başvuruya ilişkin özel durum açıklaması, Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek olması ve Şirketimiz yatırımcılarının zarar görebilecek olması sebebiyle, yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla, Kurul’un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi başlıklı 6. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulumuzun 11.08.2020 tarihli 715 kararı ile ertelenmiştir.”

İlgili yazılar