Gayrimenkul

İstanbul Finans Merkezi 2022 ilk 3 ayda açılacak

İstanbul Finans Merkezi inşaatında gerçekleşmenin yüzde 50 olduğu, 2022 ilk çeyreğinde açılış planlandığı açıklandı.

İstanbul Finans Merkezi 2022 ilk çeyrek sonuna kadar açılacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir araya geldi.

Aşan’ın verdiği bilgiye göre, İFM’de satış olmayacak. Bütün varlıklar kiralanacak. TBMM’ye gelecek hafta “İFM Kanunu” teklifi gönderilecek. Bu kanunda, merkezin yönetimi, vergi ve diğer avantajlar belirlenecek. İFM’nin ve vergi avantajlarının gerekçesini yabancı finans kuruluşlarının bölge merkezlerinin buraya çekilmesi olduğunu, Dubai’deki merkezlerin de çekilmesinin hedef alındığını bildirdi. Göksel Aşan, bu merkezde yer alacak firmalara katılımcı belgesi verileceğini ve teşviklerden yararlanmanın bu belgeye bağlı olacağını açıkladı.

İstanbul Finans Merkezi 2022’nin ilk aylarına yetişecek.

Göksel Aşan,  Varlık Fonu’nun bir iştirakinin mülkiyetinde olan İFM ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Borsaya açılabilir”

“Ciddi gelir potansiyeli olan bu proje Türkiye Varlık Fonu açısından karlı bir yatırım. 1 milyon metrekarelik çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bütün kiralama işlerini Varlık Fonu üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz; satılık kat, ofis de olmayacak. Önümüzdeki yıllarda, İFM’nin de değerinin artmasıyla, Varlık Fonu bünyesinde kurulan İFM A.Ş.’nin bir kısmı borsaya açılabilir. Böylelikle iyi bir yatırım olduğu kadar yabancı ortalık da mümkün olacaktır; çünkü büyük bir finansal hacimden bahsediyoruz. Mesele İFM’yi, daha fazla yatırımcı çekerek, daha fazla ve çeşitli finansal işlem imkanı sunarak bölgesel bir finans merkezi haline getirmektir.”

İstanbul Finans Merkezi nedir?

Emlak Konut şu bilgileri veriyor:

300 bin metrekare

“İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olmasını hedefleyen, yaklaşık 300.000 m2 alan üzerine kurulması planlanan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi; bankacılık sektörünün öncüsü Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası gibi kamu bankaları, SPK ve BBDK gibi kamu kurumları ile T.A.O., Enisler ve İş GYO A.Ş. özel sektör mülkiyetindeki arsalarda geliştirilecek projeler ile yenilikçi ve sürdürülebilir gelişimin temsilcisi ve öncüsü olacaktır.

Ümraniye sınırlarında

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve İstanbul Finans Merkezi ilan edilen alanda; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19.06.2012 tarih ve 28/9522 sayılı Olur’u ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 15. 16. ve 17. maddelerine göre hazırlanan imar uygulaması işlemi ise 24.08.2012 tarih ve 13653 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. ana aks/omurga çevresinde ise çeşitli büyüklüklere ayrılmış, kendi yarı özel kamusal alanları, iç avlusu ve ticaret alanları bulunan konut adaları oluşturulmuştur.

Mutabakat metni hazırlandı

Şirketimiz tarafından hazırlatılan Master Plan çalışmasının, 16.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısında sunumu yapılmış, 17.01.2012 tarihli toplantı sonucunda projeye ilişkin genel şartlar üzerinde mutabakata varılarak yapılması gereken hususlara ait “mutabakat ve protokol metni” Bakanlık tarafından hazırlanmış ve 24.04.2012 tarihinde imzalanmak üzere ilgili taraflara iletilmiştir

Söz konusu protokole istinaden T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13.06.2012 tarihli Oluru doğrultusunda Şirketimiz; Özel Proje Alanı, Rekreasyon Alanları ile Ortak Altyapı Alanlarının Proje Yürütücüsü ve Müşavir Firması olarak görevlendirilmiştir.

Tasarım rehberi hazırlatıldı

Bu doğrultuda, Şirketimiz tarafından “Kentsel Tasarım Projesi ve Kentsel Tasarım Rehberi” çalışmaları başlatılmış olup bu kapsamda Özgüven Tasarım Dan. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve HOK International Limited firmalarına Tasarım El Kitabı, Türkiye’deki en büyük mühendislik danışmanlığı şirketlerinden biri olan ARUP’a Mühendislik Raporu ve alanında uzmanlaşmış İstanbul Mühendislik Tic. Ltd. Şti.’ne Zemin Etüd Raporu hazırlatılmıştır. Hazırlatılan çalışmalar, 10.07.2012 tarihinde Bakanlıkta gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile tüm paydaşlara dağıtılmış olup proje hazırlama süreci de bu tarih itibariyle başlamıştır.

Tüm yapı blokları, yapı adalarını çevreleyecek konumda yerleştirilmiş, bu nedenle adanın ortasında geniş bir açık alan elde edilmiştir. Bu açık alan hem yeşil alan hem de kamusal ortak alanlar olarak değerlendirilmekte ve yapı bloklarının birbirleriyle bir kent duvarı oluşturmasına izin vermektedir. Bu kent duvarı sayesinde yollar ve sokaklar daha net tanımlanmakta, tekinsiz ve güvensiz açık alan hissini kullanıcılarına vermemektedir. Hem ada ortasındaki ortak yeşil alanlar hem de sokaklar yapı blokları ile çevrelendiği için daha dinamik bir kent dokusu oluşturulmaktadır. Bu doku ve yapı bloklarının dizilişinden gelen süreklilik kenti tanımlı hale getirir ve kentsel sokakları ve aksları kentsel bellek oluşturacak şekilde hafızalara kazıyabilir.”

İlgili yazılar