İhracat

İthal şahadetnamesi yönetmelik kapsamından çıkarıldı

İhracatçı ülke tarafından kritik malzeme ithalatında istenilen ithal şahadetnamesi uygulaması, 1995 yılında yayımlanan ithalat yönetmeliği kapsamından çıkarıldı.

Dünya’nın haberine göre Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat yönetmeliği ile 31 Aralık 1995 tarihli ithalat yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Değişiklikle, söz konusu yönetmeliğin 13. maddesi ile düzenlenen “ithal şahadetnamesi ile ilgili taahhütname”yi içeren 13. madde yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yürürlükten kaldırılan madde şöyle:

“Madde 13- İhracatçı ülke tarafından, kritik malzeme ithalatında, istenilen ithal şahadetnamesine ilişkin başvurular, Müsteşarlıktan sağlanacak ithal şahadetnamesi, formüleri, proforma fatura ve örneği Yönetmeliğe ekli taahhütname ile Müsteşarlığa yapılır.

Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri ilgili yerlere gönderilir. Taşıdıkları tarihten itibaren 3 ay geçerli olan bu belgelerin süresinin uzatılması mümkün değildir.”

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, ihracatçı ülke veya ihracatçısı tarafından, ithalatçıdan talep edilen ithal şahadetnamesi Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü onayına tabi olacak.

İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren altı ay olacak. Belgelerin süresi uzatılamayacak. İhracatçı ülke makamları tarafından işleme alınan ithal şahadetnamelerinin geçerlilik süresi ithalat işlemlerinde ve tesellüm teyidi vesikasının alınmasında ithal şahadetnamesinin geçerlilik süresi dikkate alınmayacak. Tebliğ, bugün itibarıyla izleyen 30. gün yürürlüğe girecek.

İlgili yazılar