Otomotiv Şirket haberleri

Jantsa bedelsiz 2021 planı

Jantsa bedelsiz 2021: Şirket bedelsiz sermaye artırımına karar verildiğini açıkladı.

Jantsa bedelsiz 2021 planı açıklandı.

Jantsa‘dan yapılan açıklamada sermaye artırımı ile ilgili şu bilgiler verildi:

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda çıkarılmış sermayesinin % 695 i oranında pay sahiplerine A ve B grubu payları oranında bedelsiz kaydi payın temettü olarak dağıtılması kararı alınmıştır.

150.000.000 (Yüzellimilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 11.100.000 (Onbirmilyon yüzbin) TL’den 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) TL’ye 2020 yılı geçmiş yıl karından karşılanmak üzere bedelsiz olarak artırılmasına ve artırılan kısmı teşkil eden toplam 77.145.000 (Yetmişyedimilyonyüzkırkbeşbin) TL tutarın tamamının, 2020 yılı; geçmiş yıl karından karşılanmasına, sermaye artırımı karşılığında A ve B grubu paylar karşılığında A ve B grubu paylar olmak üzere her biri 1 TL nominal değerli 77.145.000 (Yetmişyedi milyon yüz kırkbeş bin) adet kaydi pay ihraç edilmesine, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlanmasından sonra dağıtılmasına, şirket ana sözleşmemizin ‘Sermaye’ başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine, işbu değişiklik için SPK’dan gerekli izinlerin alınmasından sonra ihraç belgesinin tescil ve ilan edilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

İlgili yazılar