Video Siyaset

Kamu-Özel işbirliği projelerinin borçlarına devlet garantisi!

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, TBMM Genel Kurulu’nda hükümetin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Karayolları’nın, özel bütçeli kurumlar ile bunların piyasada iş yaptırdıkları müteahhitlerin yeteri kadar borçlanamaması sebebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının artık 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış, sözleşmesi imzalanmamış işlerle ilgili garantör olmasının yolunun açıldığını söyleyen Zeybek sözlerine şöyle devam etti;

“Devletin kamusal mal ve hizmetler üretecek altyapı tesislerini yapması ve finanse etmesinde temelde iki model var. Bunlardan birincisi, tesislerin hazine tarafından doğrudan finanse edilerek ilgili kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılması. İkincisi ise, AKP döneminde çok yaygın biçimiyle yapılan yap-işlet-devret ya da kamu-özel iş birliği yöntemleriyle yapılmış olması. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan kamu hizmeti yatırımlarına istinaden kamuoyunda ciddi tepki ve protesto oluşmuştur. Bu tepki neden oluştu? Bunu nedeni KÖİ şeklinde hayata geçirilen kamu hizmeti nitelikli projelerin AKP döneminin özellikle son 3 yılında garantili geçiş ücretlerinin hazinenin üzerine büyük yükler getirmesidir.” dedi.

“MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

Özel sektörün kullandığı kredilere hazine garantileri verildiğini, söz konusu hizmetlerin bedellerinin, üstelik yabancı para cinsinden verildiğini aktaran Zeybek; dövizdeki artışla birlikte hazinenin yani 83 milyonun üzerindeki yükün daha da arttığını belirtti.

Zeybek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Projelere verilen garantiler gelecekte kamuya olağanüstü yükler getirecektir ve bu yükler gelecekte bütçe üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Elinde yeterli kaynak olmasa da kamunun bu projeleri borçlanarak gerçekleştirmesi mümkünken, iktidar tarafından KÖİ projeleri ve yap-işlet-devret projeleriyle bu yükler hazinenin ve maliyenin üzerine yüklenmektedir. Burada siz devletin borçlarını gizlemenin bir yolu olarak bu projeleri uyguluyorsunuz ama gerçekte mızrak çuvala sığmamaktadır.”

İlgili yazılar