Göstergeler

Kasımda net 299 milyon dolar kısa vadeli yabancı sermaye girdi

  • Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi istatistiklerine göre kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.
  • Portföy yatırımları 1.298 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.276 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.
  • Efektif ve mevduat varlıkları 1.118 milyar ABD doları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2.230 milyar ABD doları net artış kaydetti.
  • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.
  • Resmi rezervlerde bu ayda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.

İlgili yazılar