Şirket haberleri

Kattonsan’dan bedelsiz açıklaması

Kartonsan, SPK’nın bedelsiz sermaye artırımını onaylaması sonrasında bir açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında;100.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin; 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları”ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve bu amaçla oluşturulan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6’ncı maddesinin tadil tasarısına izin ve onay verilmesi amacıyla 30.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı 17.12.2020 Tarih ve 2020/76 haftalık bültende, söz konusu bedelsiz (iç kaynaklardan) sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaya ilişkin yazısı ve eklerinin şirketimize ulaşması akabinde, hak kullanım tarihi tespit edilerek kamuya açıklanacaktır.”

İlgili yazılar