Gıda Manşet

Kent Gıda rekabet soruşturması ile karşı karşıya

Kent Gıda Rekabet Kurumu tarafından şirket hakkında 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

Kent Gıda rekabet soruşturması…

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“05.05.2021 tarihinde tebliğ alınan Rekabet Kurulu’nun 03.05.2021 tarihli yazısında; 26.04.2021 tarih ve 21-23/271-M sayılı karar ile Şirketimizin de içinde bulunduğu hızlı tüketim malları  sektöründe yer alan bazı teşebbüsler hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla Şirketimiz hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda Şirketimizden savunma talep edilmiştir.


Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri şeklinde yorumlanamaz.”

İlgili yazılar