Şirket haberleri

Kontrolmatik’te sermaye artırımı işlemi tamam

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) açıklandığı üzere, Şirketimizin 30.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 30.000.000,00 TL’den 36.250.000,00 TL’ye artırılması işlemi kapsamında Şirketimizce ihraç edilen toplam 6.250.000 TL nominal değerli 6.250.000 adet pay halka arz fiyatı olan 6,90TL birim fiyattan ve ayrıca VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 9 uncu maddesi çerçevesinde satışa hazır bekletilen toplam 1.812.500 TL nominal değerli 1.812.500 adet payların tamamı pay başına 13,39TL fiyattan Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da tamamen satılmış ve şirketimizin çıkarılmış sermayesi 38.062.500,00 TL’ye artırılarak sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.  

Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.12.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır: (i) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) başvuruda bulunulmasına ve Kurul’un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve (ii) Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesine  karar verilmiştir.  

İlgili yazılar