Home Bu kategorideki yazılar Kredi Kartı

Kredi Kartı

Kredi Kartı
Bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamaz. Bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama net gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen […]Okumaya devam et
Kredi Kartı
BDDK yönetmeliğine göre Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz; asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz Okumaya devam et
Kredi Kartı
Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info), Türkiye’de ilk kez tüm kredi kartlarının yıllık ücretlerini bir arada görme olanağı sağlayan bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme, 7 Kasım 2019 yılı itibarıyla bankaların açıkladığı kredi kartı yıllık aidat ücretlerini içeriyor. Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info) tarafından hazırlanan inceleme, yıllık Okumaya devam et
Kredi Kartı
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde, sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre belirlenmemiş ise tüketici herhangi bir zamanda, ücret ödemeden kredi verene yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir. Ancak sözleşmede feshin bildirimine ilişkin bir süre Okumaya devam et
Kredi Kartı
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde kredi veren tarafından tüketicinin, borcu olması halinde her bir hesap dönemi sonunda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile aşağıda yer alan bilgileri içeren hesap özeti ile bilgilendirilmesi zorunludur: a) Hesap özetinin ilgili olduğu dönem. b) Kullandırılan kredinin Okumaya devam et
Kredi Kartı Krediler
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi olarak kabul edilen kredi kartı veya kredili mevduat hesabı sözleşmesine dayanılarak nakit kullanılan tutarın taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren nakdi krediler, taksitli nakit avans kredisi olarak kabul edilir. Taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından Okumaya devam et
Bankacılık Kredi Kartı
İlgili yönetmeliğe göre Kuruluşların finansal tüketicinin harcama, talimat gibi taahhütler karşılığı belirli bir ürün veya hizmetten faydalanmasını sağlayan uygulamalarında, ilgili taahhüdün yerine getirilememesi hâlinde peşin olarak verilen puan veya faydalanılan ürün veya hizmet bedelinin taahhütle karşılanamayan kısmı dışında herhangi bir ceza bedeli tahsil edilemez.Okumaya devam et