Göstergeler

Kültür harcamaları verisi: 2019’da yüzde 4.7 arttı

Kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4,7 artarak 56 milyar 957 milyon 673 bin TL oldu. Enflasyonun yüzde 11.9 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, kültür harcamalarının reel olarak gerilediği görülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2019 yılında yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 59,8, özel harcamaların payı ise yüzde 40,2 oldu. 

Devletin kültür harcamaları azaldı

Devlet kültür harcamaları 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2,5 azalarak 34 milyar 66 milyon 938 bin TL oldu. Harcamaların yüzde 71,7’si merkezi devlet bütçesinden, yüzde 28,3’ü ise mahalli idareler bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 28,5, kitap ve yazılı basın yüzde 12,3, gösteri sanatları yüzde 10,3, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 9,7, kültürel miras yüzde 6,0, doğal miras yüzde 5,2 paya sahip oldu.

Hanehalklarının 2019 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve ekipmanı masraflarının yüzde 21,9, kitapların yüzde 13,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 11,4, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,8, veri işlem ekipmanlarının yüzde 10,4, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 6,2  paya sahip olduğu görüldü.

İlgili yazılar