Vergi Manşet

Kurumlar vergisi beyannamesi 2021 dönemi başladı

Kurumlar vergisi beyannamesi 2021… Beyannamelerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekiyor.

Kurumlar vergisi beyannamesi 2021 dönemi başladı…

2020 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin internet üzerinden 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar verilmesi gerekiyor. Dünya’nın haberine göre beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü de 30 Nisan 2021. 2020 yılında elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı ise yüzde 22. Hükümet Meclis’e sunduğu torba yasada kurumlar vergisini 2021’de yüzde 25’e çıkarmayı, 2022’de ise yüzde 23 olarak uygulamayı öngörmüştü.

Vergilerini düzenli ödeyen mükelleflerin yüzde 5 vergi indirimi 2020 yılında da devam ediyor.

Aralık 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 918.229 kurumlar vergisi mükellefi bulunuyor. Ancak kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 90’ından fazlası ilk bin kurumlar vergisi mükellefi tarafından ödeniyor.

Kapanış tasdikleri 30 hazirana kadar

Defterlerini kâğıt ortamında tutan mükelleflerin 2020 yılında kullandıkları yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yaptırmaları gerekiyor. Defterlerini elektronik ortamında tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin ise 2020 yılının son ayına ait elektronik defterlerini, 30 Nisan 2020 gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaları imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın onayına sunmaları gerekiyor.

İlgili yazılar