Manşet Vergi

Kurumlar vergisi yüzde 25 oluyor!

Kurumlar vergisi yüzde 25 seviyesine bir yıllığına çıkarılacak.

Kurumlar vergisi yüzde 25 oluyor… Meclis’e sunulan yasa teklifine göre yüzde 20 olan kurumlar vergisi bu yıl yüzde 25‘e çıkarılacak. 2022 yılında ise kurumlar vergisi yüzde 23’e çekilecek.

Kurumlar vergisi yüzde 25 oluyor. İşte yasa teklifinin girişindeki ilgili madde…

Dünya’nın haberine göre yürütme ve yürürlük maddesi dahil 18 maddeden oluşan torba kanun teklife göre, yiyecek, içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, Mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, Nisan ve Mayıs aylarında günlük 50 lira ödenecek. Ayrıca bu iş kolunda halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de günlük destek tutarı 50 liraya çıkarılacak.

Yine yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için Mart ve Nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK’ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilecek.

Tarım Kredi’ye olan borçlara yapılandırma

Çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan ve 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan tarımsal kredile borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek.

Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların pazarlık usulüyle satışına imkan sağlanacak.

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak, menkul ve gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkan sağlanıyor.

Alkollü içkilerin komisyoncu veya konsinye işletmelere satışında vergilendirilmesi hükme bağlanıyor.

Zaman aşımı sebebiyle TMSF’ye devredilen, mevduat, katılım fonu ve alacakların, sahipleri tarafından başvurulması halinde iadesini öngören bir düzenleme yapılıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay ve dönemler için geriye dönük, prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşvikleri, destek ve indirimler başka prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.İlgili yazılar