Bilişim Şirket haberleri

Link’in sermaye artırımı onaylandı

Link Bilgisayar’ın sermayesinin iç kaynaklardan karşılanarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 5.500.000-TL nominal değerli hisselere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle

“5.500.000,-TL’ndan 11.000.000,-TL’na artırılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 5.500.000,-TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuzun olumlu sonuçlandığı ve ihraç belgesinin 24 Aralık 2020 tarih ve 78/1572 sayılı Kurul kararı ile onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 25 Aralık 2020 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiş olup, onaylı ihraç belgesi ekte verilmektedir.

İhraç edilecek payların ortaklarımızın hesabına kayden dağıtımı, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının tescili sonrasında yapılacak olup, dağıtım tarihi ayrıca bildirilecektir.”

İlgili yazılar