Şirket haberleri

Logo temettü 2021: İşte genel kurulun onayladığı plan

Logo temettü 2021 planı belli oldu.

Logo temettü 2021 planı genel kurulda belirlendi. Logo Yazılım 1 TL nominal hisseye 4.02 TL kar payı dağıtacak.

Logo temettü 2021 planı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 30.000.000.-TL’lik (nominal değeri 1 TL’lik pay başına brüt 1,2-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %120) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Çıkarılmış sermaye üzerinden %300 oranına tekabül eden, 75.000.000.-TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz olarak dağıtılacak kar payının 32.990.407.-TL’lik kısmının Net Dönem Karından, 42.009.593.-TL’lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanması,

iii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.423.768,50.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

v. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının 19.04.2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi”

hususundaki teklifi katılanların oybirliğiyle kabulüne karar verildi.”

İlgili yazılar