Turizm Manşet

Martı Resort Hotel Denizbank çatısı altına girdi; La Perla da bankaya devroldu

Martı Resort Hotel Denizbank çatısı altında yola devam edecek.

Martı Resort Hotel Denizbank çatısı altına girdi; La Perla da bankala devroldu. Martı Otel, kredi borçları karşılığında Marmaris’teki iki otelini 42 milyon dolar bedelle Denizbank’a devretti. Bununla birlikte Martı Otel9 yıl boyunca iki oteli işletmeye devam edecek. Otellerin geri alımı konusunda da opsiyona sahip olacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 13.04.2021 tarih 1264 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;

Şirketimiz ile Denizbank (“Banka”) ve Deniz Faktoring arasında akdedilen 23.02.2021 tarihli “Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” ve 30.03.2021 tarihli ek tadil sözleşmesi hükümleri çerçevesinde;

Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Denizbank A.Ş. tarafından üçüncü bir şahıs ya da kuruma satılamamaları ve bu süre zarfında tesislerin tek alıcısının da Şirketimiz olması kayıt ve şartıyla, ve Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş)+2 (iki)+2 (iki) yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz)  yıllık süre içerisinde banka tarafından Şirketimize tanınan “Alım Hakkı” karşılığında,

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan; Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 2 pafta 1520 parselde bulunan “Martı Resort Otel”‘in ve Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi, 2 pafta, 1605 parselde bulunan “La Perla Otel”‘in toplam 42.000.000- USD (KırkikimilyonAmerikan Doları) satış bedeli karşılığında,  işlem tarihindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru üzerinden, Banka’ya satışına (“İşlem”) ve satıştan elde edilecek fonun Banka’ya olan Şirket borcundan mahsup edilmesine,

Geri alım sözleşmesi kapsamında; “Martı Resort Otel” ve “La Perla Otel”in, Denizbank A.Ş. mülkiyetinde bulunduğu 5 (beş)+2 (iki)+2 (iki) yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıllık süre içerisinde ise, “İşletme Hakkı” Şirketimizde kalacak olup, tesislerin kiracı sıfatıyla banka ile mutabık kalınan bedelle, hasılat kirası yöntemiyle işletilmesine devam edilmesine

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Ekonomy.TV

Martı Resort Hotel Denizbank çatısı altına girdi

İlgili yazılar