Halka arz

Matriks halka arz fiyatı için Oyak Yatırım yorumu: 28 TL uygun

Matriks halka arz fiyatı için Oyak Yatırım’dan değerlendirme geldi.

Matriks halka arz fiyatı süreci yöneten Garanti Yatırım tarafından belirlenmişti.

Oyak Yatırım, halka arz edilecek Matriks için Garanti Yatırım tarafından hazırlanan değerleme raporuyla ilgili yorumunu açıkladı. Oyak Yatırım’ın Garanti Yatırım’ın değerlemesine dair yorumu şöyle:

Garanti Yatırım tarafından hazırlanan Matriks fiyat tespit raporunu incelemiş bulunuyoruz.

“Halka arz fiyatının bulunmasında kullanılan yöntemlerin, Şirket’in gerçek değerini yansıtması açısından genel olarak uygun olduğunu kanaatindeyiz. Ayrıca kullanılan yöntemlere ilişkin yapılandetaylı açıklamaların, yöntemlerin anlaşılması açısından makul ve yeterli olduğu görüşündeyiz. OYAK Yatırım olarak raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıtmış olduğu varsayımı altında ayrıca mali ve hukuki bir inceleme yapmamış bulunuyoruz. Raporda yer alan değerleme yöntemlerinde;-  Değerleme kapsamında kullanılan hesaplamaların net ve anlaşılır bir şekilde ifade edildiğini düşünüyoruz.
                                             
–  Hem “Piyasa Çarpanları” hem de “İndirgenmiş Nakit Akımları” yöntemlerinin birlikte kullanılmasının makul olduğu görüşündeyiz.
                                             
–  Ayrıca, Çarpan analizinde şirketin faaliyet konusu ve işleyişi düşünüldüğünde operasyonel nakit akışını kabaca en iyi yansıtan çarpan olması dolayısıyla FD/FAVÖK çarpanı üzerinden değerlemenin yapılmış olmasını doğru buluyoruz.
                                                  
–  Değerleme çalışmasında yurt içinde ve yurt dışında seçilen benzer şirketlerin faaliyet konuları Şirket ile örtüşmektedir. Dolayısıyla seçilen şirketlerin makul olduğu görüşündeyiz.                

–  Projeksiyon döneminde %16,95 olarak hesaplanan AOSM ve uygulanan %15,2 halka arz iskontosunun makul ve yeterli olduğu görüşündeyiz.

Sonuç olarak, yukarıda paylaştığımız yorumlarımız/çekincelerimiz göz önünde bulundurulmak kaydıyla, Matriks için %15,2 halka arz iskontosuyla ortaya çıkan 28,00 TL’lik halka arz fiyatının makul bir seviye olduğunu düşünüyoruz.”

Raporda aktarılan Matriks’in bilançosu ve gelir tablosu ise şöyle:

İlgili yazılar