Sağlık Şirket haberleri

MedicalPark: Rekabet soruşturması açılması, ceza yiyeceğimiz anlamına gelmez

Rekabet Kurulu’nun özel hastanelere açtığı soruşturmayla ilgili bir açıklama yapan Medical Park Sağlık Hizmetleri, “Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rekabet Kurulu’nun 10.11.2020 tarihli yazısında; 15.10.2020 tarih ve 20-46/624-M sayılı karar ile Şirketimiz ve iştiraki olan Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin de yer aldığı bazı teşebbüsler hakkında yürütmekte olduğu ön araştırma neticesinde; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla Şirketimiz ve iştiraki olan “Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.” nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, şirketimizden savunma talep edilmiştir.

İlgili yazılar