Şirket haberleri

Mega Polietilen kar payı dağıtmıyor

Mega Polietilen Köpük Sanayi kar dağıtımı yapmamaaya karar verdi. SPK, Covid salgını nedeniyle şirketlere bu hakkı tanımıştı.

Mega Polietilen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançomuzda 6.747.123,00TL net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 11.648.509,11 TL net dönem karı mevcuttur.

2019 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar’la ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.

İlgili yazılar