Finans Manşet

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’dan sıkı duruş vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sıkı parasal duruşun; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi göreceğini söyledi.

Kavcıoğlu bankanın bugün yayımlanan Finansal İstikrar Raporu’nda yayımladığı önsöz yazısında,

TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmektedir” dedi ve ekledi:

Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

Kavcıoğlu, 2020 yılında küresel ölçekte yaşanan koronavirüs salgınının seyrine dair belirsizliklerin kısmen devam ettiğini belirterek “Diğer taraftan sosyal izolasyon önlemlerinin kademeli biçimde hafifletilmesi ve döneme özgü genişleyici maliye ve para politikalarının desteği ile küresel iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi korunmuştur. Türkiye ekonomisinde 2020 yılının üçüncü çeyreğiyle başlayan güçlü seyir iç ve dış talep ile desteklenmiştir” dedi.

Sanayi üretiminin “kuvvetli bir seyir” izlediğini belirten Kavcıoğlu, salgın kaynaklı belirsizlikler ve kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle hizmetler sektöründe kaydedilen toparlanmanın ise görece sınırlı kaldığını söyledi ve şöyle devam etti:

Dış talepteki artış, altın ithalatındaki gerileme ve kredilerde finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kaydedilen yavaşlama ile cari işlemler dengesinde gözlenen iyileşmenin önümüzdeki dönemde de süreceği öngörülmektedir.

Salgına yönelik ekonomik tedbirlerle borçluluk seviyelerinin 2020 yılından itibaren tüm dünyada artmakta olduğunu belirten Kavcıoğlu, “Bu dönemde ülkemizde de gerek hanehalkının gerekse reel sektörün borçluluk oranlarında artışlar olmuş, ancak söz konusu oranlar gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında ve görece düşük seviyelerde gerçekleşmeye devam etmiştir” dedi ve şöyle konuştu:

Reel sektör firmalarının yabancı para pozisyonundaki iyileşme eğiliminin devam etmesi ve kısa vadeli yabancı para borç karşılama oranındaki kuvvetli seyir mali bünyelerinin kur gelişmelerine karşı dayanıklılığını artırmaktadır.

Hanehalkı tarafında bireysel kredilerde salgın döneminde görülen artışın son dönemde yavaşladığını belirten Kavcıoğlu şöyle konuştu:

Söz konusu eğilimin korunması, enflasyon ve cari dengenin sürdürülebilirliği ile makroekonomik ve finansal istikrar açısından önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde kredi büyüme oranlarının gerilemeye devam etmesi beklenmektedir” 

Kavcıoğlu bankaların ihtiyatlı karşılık politikaları, yüksek sermaye ve likidite tamponları ile güçlü bilanço yapısı sonucunda aktif kalitesi kaynaklı riskler yönetilebilir seviyede seyretmeye devam ettiğini de belirtti.

İlgili yazılar