Borsa Gıda

Merko Gıda sermaye azaltıyor

Merko Gıda sermayesinde azaltmaya gidiyor. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 1 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda,  58.967.161 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 52.967.161.-TL tutarında azaltılarak 6.000.000 TL ye düşülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL tutarında sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 66.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve Şirketimizin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün (22.09.2020) kargo marifetiyle yapılan başvurumuz kapsamında Kurul onayına sunulan izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.

İlgili yazılar