Otomotiv Video

Milliyetçilerin Alman arabası sevdası

Türkiye’nin teknolojideki beceriksizliğinin arkasında, milliyetçilikte mangalda kül bırakmayanların vatan millet Sakarya edebiyatı yapıp yerli teknolojiye burun kıvırmasının da payı büyük. En bi milliyetçilerin Alman arabalarından inmemesi, bunun en somut örneği. Sadece otomobilde değil hayatın her alanında aynı şey geçerli. Yeniden Lütfi Yenel:

Dünya pazarlarına çıkınca bize, ‘Sen bu teknolojiyi kendi ülkende sattın mı?’ diye soruyorlar. Biz, ‘Türkiye’de sattın mı?’ sorusundan sınıfta kalıyoruz. Çünkü Türkiye çok milliyetçi olmasına rağmen bu konuda hiç milliyetçi değil. Yöneticisi hiç milliyetçi değil, yerli malı teknoloji kullanmak istemiyor. Ruslar, Yunanlılar, yerli üretimi kullanma konusunda bizden daha iyi.

Bu yazıdan, “Türkiye’nin teknolojide geri kalmasının tek sebebi Netaş ve Teletaş’ın özelleştirilmesidir” gibi bir anlam çıkarılmasını istemem. Elbette başka sebepler de var. Yenel, insan kaynağı ve finansman yetersizliğinin (yani parasızlığın) altını çiziyor mesela. Bunların yanı sıra çok dile getirilmeyen başka bir konuya, iş dünyasının zihniyet yetersizliğine de vurgu yapıyor; şirket yöneticilerinin uluslararası operasyonları sürdürecek bir birikime sahip olmadığını kaydediyor. “Kültür, dil, eğitim… Hepsinde problem var”, Yenel’e göre.

Peki teknolojideki makus talihini yenmek için Türkiye ne yapmalı?

2000’lerde teknoparklar aracılığıyla teknoloji şirketlerine önemli vergi teşvikleri verildi. TÜBİTAK da teknoloji şirketlerine yönelik teşvikler sağladı. Ama yine de Türkiye teknolojide beklenen atılımı yapamadı… Yenel, bu teşviklerin faydalı olduğu ama revize edilmesi gerektiği görüşünde. “TÜBİTAK destekleri sadece teknoloji geliştirmeye odaklı. O ürünün satılıp satılmadığına, ticari bir ürün haline gelip gelmediğini ölçen performans göstergeleri eklemek gerekiyor” diyor.

Türkiye’nin bir teknoloji vizyonuna, incelikle tasarlanmış bir teknoloji politikasına ihtiyacı var. Muhalefetin seçmeni, “AKP’nin müteahhitleri gidecek, muhalefetin müteahhitleri gelecek”ten fazlasına, “Türkiye’nin sınıf atlamasının yolu iktidarın değişmesinden geçiyor”a ikna edebilmesinin yollarından biri de bu…

İlgili yazılar