Finans Manşet

Naci Ağbal: Faiz oranlarındaki artış bankacılık sektörünün kârlılığını düşürebilir

Merkez Bankası “TCMB Finansal İstikrar Raporu” yayımlandı. “TCMB Finansal İstikrar Raporu” sunumunda değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı odaklı sıkı parasal duruşun mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacağını ifade etti. 

Ağbal sunumunda şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir. Diğer yandan, finansal istikrar da fiyat istikrarı için en önemli unsurlardandır.

Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Finansal istikrarın korunması ve finansal sistemin güçlendirilmesi hedefleri çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla, yurt içi ve küresel gelişmeler ve risk unsurları yakından takip edilecektir. Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışması gözetilecek, makrofinansal ölçekte kırılganlıkların oluşmasının önlenmesi ve var olan kırılganlıkların azaltılması amacıyla ilgili paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacaktır.”

Finansal istikrar raporunda neler var?

Merkez Bankası’nın bugün yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda öne çıkan mesajlar şöyle:

*Kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı genişleme iktisadi faaliyetteki toparlanmayı desteklemekle birlikte, enflasyon ve cari denge görünümünü olumsuz etkilemiştir.

*Cari işlemler açığı ve mevduat dolarizasyonu, kurlar ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturarak, fiyat istikrarına ve makrofinansal istikrara yönelik riskleri artırmıştır.

*Kademeli sıkılaşma adımlarının katkısıyla kredi büyümesi ve parasal büyüklüklerde gözlenen yavaşlama, makroiktisadi dengeleri ve finansal istikrarı destekleyecektir.

*Para politikasındaki sıkılaşmaya BDDK düzenlemelerinin koordineli bir şekilde eşlik etmesi, parasal aktarım kanalının etkin işleyişi açısından olumlu.

*Faiz oranlarındaki artış ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde düşürücü etkisi olabilecek.

*Kredilerin sınıflandırılmasına yönelik düzenlemenin gelişimi ve kredi büyümesindeki yavaşlamaya bağlı olarak TGA oranı artabilecektir.

*Fiyat istikrarı odaklı sıkı para politikası duruşu ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde uygulamaya konulacak diğer politikalar makrofinansal istikrara yönelik riskleri sınırlayabilecektir.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir.

İlgili yazılar