İnşaat malzemeleri k beton Şirket haberleri

Oyak Çimento Oyak Beton’la birleşiyor

Oyak Çimento, Oyak Beton’la birleşeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ’i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz çatısı altında birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.

İlgili yazılar