Halka arz

Oyak Yatırım halka arz fiyatı 18.65 TL

Oyak Yatırım halka arz fiyatı 18,65 TL olarak belirlendi. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Oyak Yatırım halka arz fiyatı 18,65 TL olacak. Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sahip olduğu 22.530.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sahip olduğu 4.700.000TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

İlgili yazılar