Halka arz

Penta Teknoloji halka arz fiyatı için değerlendirme: 32-38 TL makul

Penta Teknoloji halka arz fiyatı için değerlendirme A1 Capital’den geldi.

Penta Teknoloji halka arz fiyatı için değerlendirme: 32-38 TL makul… A1 Capital, Penta Teknoloji’nin halka arzıyla ilgili temel bilgileri içeren bir rapor yayınladı. Raporda Penta halka arz fiyatının makul bulunduğu belirtildi:

“Fiyat tespit raporunda şirket ve faaliyet gösterilen sektör hakkında yeterince aydınlatıcı bilgilerin yatırımcıya sunulduğu,

Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamaların, kurumların genel değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verildiği,

Sektör dinamikleri ve değişkenleri dikkate alındığında çarpan analizinde kullanılan şirketlerin faaliyet konularının Şirket’in faaliyetleriyle uyumlu olduğu,

Değerleme yöntemleri içerisinde Piyasa Çarpanları Yöntemine ek olarak İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine yer verilmiş olmasının özellikle nakit akımlarının ve diğer operasyonel faaliyetlerin halka arz fiyat seviyesine olan etkisinin gözlenmesine olumlu katkı sağladığı,

ABD doları olarak yapılan INA projeksiyonlarında kullanılan %2’lik uç değer büyüme ve 2021’de %7,6’dan başlayıp 2025’te %10,9’a yükselen AOSM oranlarının uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Özetle, 32,0 – 38,0 TL bandında tespit edilen pay başına fiyat düzeyinin makul olduğu sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.”

İlgili yazılar