Borsa Enerji Kimya

Petkim’in bedelsiz temettüsünün detayları

Petkim, Ekim ayı başında aldığı bedelsiz temettü kararı kapsamında sermayesini artırmaya karar verdi. Bedelsiz olarak ihraç edilecek paylar 9. Tertip A grubu nama olacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

02.10.2020 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurulu’nun, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %20’si oranında bedelsiz payın ortaklarımıza temettü olarak dağıtılması kararı doğrultusunda;

– 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirketimizin 2.112.000.000- TL çıkarılmış sermayesinin 2.534.400.000- TL’ye yükseltilmesine,

– 422.400.000 TL’lik artışın 2019 yılı karından karşılanmasına,

– Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların 9. Tertip A grubu nama olmasına,

– Ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye %20 oranında bedelsiz hisse dağıtılmasına,

– Bu dağıtımın, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayden yapılmasına,

– Konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.

İlgili yazılar