İstihdam Manşet Siyaset

“Prim gelirlerinin ödemeleri karşılama oranı 10 puan geriledi; SGK batıyor”

SGK’nın gelir- gider dengesini inceleyen Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, 2020 Ocak-Temmuz arasındaki yedi ayda 50 milyar TL açık verildiğini, bunun rekor olduğunu belirttiler. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç’ın Odatv’de yayınlanan yazısına göre prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı yüzde 71,8’den yüzde 62,7’ye düştü.

Demir ve Kılıç, gelir-gider dengesinin bozulmasının nedenleri olarak işsizliğin artışını, kayıtdışı istihdam oranın yüksekliğini, istihdam oranının düşüklüğünü ve bunlara bağlı olarak aktif/pasif oranının düşmesine gösterdiler.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç’ın verdiği bilgiye göre prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2015 yılında yüzde 75.5 iken bu yıl 65.7’ye düştü.

Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve ekonomik durgunluk dönemlerinin sosyal güvenliğin finansal durumunu negatif etkilediğini belirten Demir ve Kılıç şunları söyledi:

“Artan finansal ve ekonomik krizler istihdamın korumasızlığını artırır, formel sektörde kitlesel iş kayıplarına, işsizlikte hızlı artışa ve kayıt dışı istihdamın daha da genişlemesine neden olur. İş olanakları, gelirleri ve yaşam düzenlerinde yıkıcı zincirleme etkiler görülen insanların sosyal sigortaya katkı yapmaları olanaksızlaşır ve prim ödeme eğiliminde azalma olur. Primini ödeyemeyen işveren ve kişi sayısı artar.”

Önümüzdeki günlerde Sosyal Sigorta Sisteminin yeniden düzenlenmesi ile emekli aylık ve ödenekleri ile kıdem tazminatının yeniden yapılandırılmasının gündeme geleceğini kaydeden Demir ve Kılıç, “Başta kamu olmak üzere birçok sağlık işletmesinin borçlarını ödeyememesi ve iflas etmesi, sunulan sağlık hizmetleri kapsamı yani teminat paketinin daraltılması ve hizmete erişimde kısıtlamaların söz konusu olması kuvvetle muhtemeldir” uyarısı yaptı.

İlgili yazılar