Borsa Manşet

Prof. Kılıç: Yanıltıcı bilgi düzenlemesi, yatırımcıları değil aracı kurumları hedefliyor

Altınbaş Üniversitesi Öğr.Üy. ve Borsa İstanbul Eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Kılıç, yanlış ve yanıltıcı yatırım tavsiyelerinde bulunanlara 5 milyon TL’ye kadar ceza verilmesini öngören son düzenlemenin aracı kurumları hedeflediğine dikkat çekerek, “Yatırımcılara para cezası verme konusunda yetkili olan kurum Borsa İstanbul değil, SPK’dır” dedi. Prof. Dr. Kılıç, piyasayı bozmak amacıyla kurulmuş gruplara üye olan yatırımcılara yönelik bir düzenleme yapılmasının piyasa için olumlu bir gelişme olacağını da vurguladı.
Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. ve Borsa İstanbul eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Kılıç, gazete, TV ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı yatırım tavsiyelerinde bulunanlara 5 milyon TL’ye kadar ceza verilmesini öngören yeni düzenlemenin borsa üyesi aracı kurumlara ve borsada doğrudan işlem yapmalarına izin verilen kuruluşlara ve bunların temsilcilerine yönelik olduğunu belirtti. Prof. Dr. Saim Kılıç yeni düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:
“Yeni düzenleme ile iki şey yapıldı. Birincisi, genel olarak bu saydığım kurumlara ve temsilcilerine disiplin sonucunda verilecek para cezaları artırıldı. Eskiden 5 bin TL- 50 bin TL aralığında para cezaları, bu düzenleme ile 10 bin TL- 5 milyon TL aralığına yükseltildi. İkinci olarak, yine aynı kurumlar ve temsilcileri tarafından sosyal medya hesapları başta olmak üzere kitle iletişim araçları kullanarak yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmaları veyahut bu amaçla kurulmuş sosyal medya hesaplarına ve Whatsapp, Telegram gibi üyelik bazlı çevirim içi kapalı gruplara üye olmaları, bunları yönlendirenlerle iş birliği yapmaları da para cezası verilecek filler arasına sokuldu. Bu fiillere verilecek cezaların da 50 bin TL’den az olmaması öngörüldü.”

“GENEL OLARAK OLUMLU”
Düzenlemenin, yatırımcılar nam ve hesabına işlem yapan aracı kurumların ve temsilcilerinin bu tür faaliyetlerden uzak tutacağı algısını yaratmış olması ve piyasada güven tesis etmesi nedenleriyle genel olarak olumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Saim Kılıç, ancak bunun borsa yatırımcıları üzerinde sınırlı etki yaratacağını ifade ederek bunun sebeplerini şöyle açıkladı: “Bir kere, getirilen para cezasının yatırımcılarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Zaten öz düzenleyici kuruluş olan Borsa İstanbul’un disiplin ve ceza verme yetkisi, üyeleri ve onların temsilcileri ile sınırlıdır. Borsa İstanbul, yatırımcılara para cezası veremez. İkincisi, aracı kurumlar; SPK lisansına tabi olan, sıkı bir şekilde düzenlenen ve denetlenen kurumlardır. Aracı kurumlar bu tür işlere karıştıkları takdirde, lisanslarını kaybetmek de dahil pek çok daha ağır yaptırımla karşılaşacaklarını bilirler ve bu tür fiillerden uzak dururlar. Dolayısıyla, sorunun en küçük sebeplerinden birine yönelik olarak yapılan bu düzenleme, doğal olarak sorunun çözümüne sınırlı bir katkı sağlayacaktır.”


“YATIRIMCILARA CEZA YETKİSİ SPK’DA”
Borsa İstanbul’un para cezası düzenlemesinin, borsada işlem yapan yatırımcıları kapsamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Saim Kılıç şöyle devam etti: “Yatırımcılara para cezası verme konusunda yetkili olan kurum Borsa İstanbul değil, SPK’dır. Son dönemde SPK da sosyal medya hesaplarından veya bu tür kapalı çevirim içi gruplardan yapılan piyasa bozucu işlemleri sıkı bir şekilde takip etmekte ve cezalandırmaktadır. Mevcut sermaye piyasası mevzuatında, bu tür gruplara üye olan yatırımcılara yönelik bir yaptırım düzenlemesi bulunmamaktadır.”

“YANILTICI BİLGİ VEREN SOSYAL MEDYA GRUPLARINA ÜYE OLANLARA YÖNELİK DÜZENLEME İYİ OLUR”

SPK’nın son dönemde haftalık bültenler aracılığıyla “Eğer piyasayı bozmak amacıyla bu grupları yönlendiren kişilerle iş tutarsanız sizi de suça iştirakten sorumlu tutabilirim” şeklinde bilgilendirme yaptığına dikkat çeken ve “Umarım SPK’nın bu çabası sonuç doğurur” diyen Prof. Dr. Saim Kılıç şu değerlendirmeyi yaptı: “Esasen çok zor olmakla birlikte, evrensel hukuk ilkelerine uygun bir formül üretildiği takdirde, bu tür piyasayı bozmak amacıyla kurulmuş gruplara üye olan yatırımcılara yönelik bir düzenleme yapılması piyasa için güzel bir gelişme olurdu. Zira böyle gruplara üye olan yatırımcıların önemli bir kısmı, kısa yoldan para kazanmak umuduyla ‘tüyo’ almak için bilerek ve isteyerek bu gruplara girmektedirler. Bu yatırımcılar, suç işleyenlerin değirmenlerine su taşımaktadırlar. İyi niyetli ve masum olmayan bu davranışın, cezalandırılamıyorsa bile, en azından korunmaması gerekir. SPK, bu tür gruplara üye olmuş yatırımcıların şikayetlerini ve uyuşmazlık başvurularını, bu yönlerini de dikkate alarak değerlendirebilmelidir.”
Prof. Dr. Saim Kılıç, yalnızca aracı kurumlara ve temsilcilerine yönelik olduğu ve yatırımcıların alım satım kararlarına doğrudan etkisi bulunmadığı için son düzenlemenin, borsa genel işlem hacmine olumlu veya olumsuz yansımasının olmayacağı kanaatinde olduğunu da vurguladı.

İlgili yazılar