Siyaset Finans

Refet Gürkaynak Hakan Kara mı? Müderrisoğlu’nun söz ettiği 2 akademisyen gündemde…

Refet Gürkaynak Hakan Kara, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’nun bugünkü yazısında geçen isimler mi?

Refet Gürkaynak Hakan Kara, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’nun isimlerini zikretmeden eleştirdiği isimler mi?

T24 yazarı Barış Soydan, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’nun yazısındaki akademisyenlerin kim olduğunu araştırdı. Soydan şunları söyledi:

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu’nun “küreselcilik”le suçladığı iki akademisyenin Ankara’da danışman pozisyonunda “sisteme” girerek ekonomi yönetiminde etkili olmaya başladığını öne sürdüğü yazısı haliyle büyük ilgi çekti.

Profesörler Refet Gürkaynak Hakan Kara (yukarıda) gündemde.

Yazıda ağır ifadeler var, Müderrisoğlu söz konunu akademisyenlerin “Örtülü IMF izlenimi vermeye başladıklarını” söylüyor,kamusal verilere önden sahip olmanın ayrıcalığı ile donandıklarını” savunuyor, danışmanlık yaparken “Yabancı yatırım bankalarıyla da görüştüklenini, asıl fikir alışverişini oralarda döndürdüklerini” öne sürüyor. “Yardımdan çok yararlanmayı, fikir vermekten çok fikir pazarlamayı esas aldıklarını” savunuyor, “Kısa vadedeki sınırlı getirilerine karşın orta vadede devlete bir şey kazandırmadıklarını” iddia ediyor.

Müderrisoğlu’nu tanıyorum, iktidar çevreleriyle çok güçlü ilişkileri bulunan bir gazetecidir, bu yazıyı yazdıysa iktidarın bir kanadının böyle düşündüğünü söylemek yanlış olmaz.

Peki Müderrisoğlu’nun söz ettiği iki akademisyen kim? Onları şöyle tarif ediyor: “Bu isimlerden biri, Merkez Bankası’ndaki hassas görevinden ayrıldıktan sonra, müesses nizamın kadrolarına eklemlendi.”

Ankara’daki kaynaklarım, Müderrisoğlu’nun söz ettiği kişinin Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara olduğunu söylüyor. Kara, AKP iktidarında Merkez Bankası’nda uzun yıllar görev yapmış, Erdem Başçı, Murat Çetinkaya gibi başkanların döneminde para politikasının şekillenmesine katkı yaptıktan sonra Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde görevden alınmıştı. Kara gerek sosyal medyada gerek farklı mecralarda yayınlanan röportajlarında, Albayrak döneminin ekonomi politikalarını eleştirmişti.

Müderrisoğlu ikinci ismi de şöyle tarifliyor: “Diğeri bir akademisyen. IMF, yabancı yatırımcılar ve CHP ile ilişkileri bilinen bir aktör.”

Kaynaklarım, Müderrisoğlu’nun sözünü ettiği ikinci akademisyenin, özellikle para politikası konusunda Türkiye’nin önde gelen bilim insanları arasında yer alan Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak olduğu görüşünde. Gürkaynak, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ekonomi politikalarıyla ilgili hayli sert eleştiriler içeren yorumlar yapmıştı.

“E ne var bunda, Merkez Bankası’nın bağımsız akademisyenlerden görüş alması fena mı?” denebilir. Keşke devlet, başta hukuk olmak üzere diğer alanlarda da tarafsız ve bağımsız uzmanların fikrine kulak verse… Ama Okan Müderrisoğulu’nun yazısındaki sert ifadeler, iktidar içinde bir kanadın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın izlediği politikalardan rahatsız olduğunu gösteriyor.

Son söz Erdoğan’ın. Onun Müderrisoğlu’nun ifade ettiği kaygıları mı, Elvan-Ağbal ikilisinin fikirlerini mi dikkate aldığını yakında öğreneceğiz.

İlgili yazılar