Manşet Vergi

Resmi Gazete’de yayınlandı: Pandemide kapanan işyerleri hangi vergileri ödemeyecek?

İş dünyasının beklediği “mücbir sebep” uygulaması, 1 Aralık 2020’den geçerli olmak üzere br kez daha ilan edildi. Buna göre panremi kapsamında kapanan işletmeler, yeniden açılana kadar vergi yükümlülüklerinin bazılarından muaf olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan 524 sayılı VUK tebliğine göre bu işletmeler tekrar faaliyete geçene kadar, KDV, muhtasar, Form Ba-Bs,e-defter beyannamelerini vermeyecekler, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecekler.

Mücbir sebep nedir?

“Önüne geçilmesi elde olmayan, istencin dışında oluşan durum.”

İlgili yazılar