Sağlık Şirket haberleri

RTA laboratuvarları temettü dağıtmayacak

RTA laboratuvarları temettü dağıtmama kararı aldı.

RTA laboratuvarları temettü dağıtmayacak. Şirket 61 milyon liralık 2020 yılı karını yeni yatırımlarda kullanacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2010 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 60.933.239,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 13.765.470,97 TL kar edilmesine karşılık, Şirketimiz’in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere ‘Kâr Dağıtım Teklifi’nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirket’in mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2020 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.”

İlgili yazılar