Kimya Manşet Şirket haberleri

Sasa’nın Adana’daki dev yatırımına devlet desteği geldi

Sasa’nın toplam 1.5 milyar dolardan fazla polimer/cips üretim yatırımına devletten proje bazlı destek geldi. Adana’daki dev yatırım gümrük vergisi muafiyeti, KDV desteği, sigorta prim desteği gibi destekler alacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PTA ve POLİMER CİPS YATIRIMINA DEVLET YARDIMI HAKKINDA

Şirketimizin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, Adana yerleşkemizde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan 1.500.000 ton /yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı ve yatırım bedeli yaklaşık 610.000.000 USD olan 665.000 ton /yıl kapasiteli Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımı ile ilgili teşvik başvurumuz Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınarak 25.11.2020 tarihli T.C. Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır.

Teşviğe konu yatırım tutarı 11.271.788.151 TL olup,yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir.


a)    Gümrük Vergisi Muafiyeti,

b)    KDV İstisnası,

c)     KDV İadesi,

ç)     Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %85, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),

d)    Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),

e)    Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl),

f)     Nitelikli Personel Desteği (azami 30.000.000 TL),

g)    Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si)

İlgili yazılar