Borsa

Say Reklam ismini değiştirdi, Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları oldu

Say Reklam’ın genel kurulunda alınan ünvan değişikliği kararı uyarınca şirketin ismi değiştirildi. Eski ünvan “Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taaahüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”, “Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ile değiştirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu’nun 10 Ağustos 2020 tarih ve 2020/61 sayılı Kararı doğrultusunda 10 Eylül 2020 günü saat 10:30’da Şirket’in Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir – Ankara Yolu N 318 (Ansızca Devecihavlısı) Kemalpaşa – İZMİR şeklindeki merkez adresinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul tarafından alınan kararlar 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilerek 5 Ekim 2020 tarih ve 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş bulunmaktadır. Genel Kurul tarafından Şirketimizin ticaret ünvanının da yukarıda belirtilen şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup bu husus da tescil ve ilan edilmiştir.

İlgili yazılar