Manşet Yeşil Ekonomi

“Sıfır karbon Avrupa”, Türkiye’nin ihracatına ek maliyet çıkaracak

TÜSİAD, iklim değişikliğiyle mücadelenin Türkiye ekonomisine getirdiği ve getireceği yükümlülükleri kapsamlı bir raporla inceledi. TÜSİAD’ın raporunda, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile şekillenen yeni iklim rejiminin Türkiye ekonomisi ve ticaretine olası doğrudan ve dolaylı etkilerini ele alındı. 

“Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi” başlıklı rapor, Avrupa Birliği’nin yeni büyüme stratejisi olan “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın 2050 yılında karbon-nötr Avrupa öngördüğünü belirterek, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren yeni bir uluslararası ticaret sistemi ve işbölümünün kurgulanmakta olduğunu vurguladı. Raporda “Avrupa Yeşil Düzeni”nin Türkiye için bir risk olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni sfırsatlar unabileceği de ifade edildi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öngörülen Sınırda Karbon Düzenlemesi devreye girdiğinde Türkiye ihracatının maruz kalabileceği toplam karbon maliyeti (faturası) raporda şöyle ortaya kondu: 

-Ton başına vergi (EUA) 30 Euro olsa 478 milyon Euro – 1.08 milyar Euro

-Ton başına vergi (EUA) 50 Euro olursa 797 milyon Euro – 1.8 milyar Euro

Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin, ton başına verginin 30 ve 50 Euro olduğu durumlar için Türkiye’deki sektörler için öngördüğü maliyetler ise şöyle:

Raporda, 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması’nın gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin karbon emisyonlarını azaltmasını öngördüğü de hatırlatıldı.

TÜSİAD Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası faaliyetleri kapsamında hazırlanan raporun “online” tanıtım toplantısında, açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı Murat Özyeğin yaptı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da açılış toplantısına katıldı.

İlgili yazılar