Gıda Video

Tarımda kaç çeşit pestisit kullanılıyor?

Röportaj / Sena Tufan

Ekonomy.Tv’ye konuşan Gıda Mühendisi Doç. Dr. Bülent Şık, tarım ilacı olarak bilinen pestisitlerin insan ve doğa üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Pestisitler yüksek oranda zehir içeren maddelerdir. Kullanımı yeterince denetlenmiyor ve hem insan sağlığında hem de biyoçeşitlilik üzerinde bir çok olumsuz etkiye neden oluyor” dedi. Sanılanın aksine pestisitlerin verimliliğe bir katkısı olmadığını ifade eden Bülent Şık, “Dünya genelinde yapılan çalışmalar, kimyasal madde kullanımının azaltıldığı tarım yöntemlerinin ürün verimliliğinde daha başarılı olduğu sonucunu gösteriyor. Pestisit kullanımının azaltılması noktasında birer yurttaş olarak yürütülen politikalara etkin bir şekilde dahil olmalıyız. Çünkü bu sorunu kimse bizim yerimize çözmeyecek”dedi.

Biri çekilince yerini yenisi alıyor

Pestisitlerin insan sağlığına çok sayıda olumsuz etkisi olduğunu belirten Bülent Şık, “Bir kimyasalın olumsuz etkileri tespit edilip piyasadan çekildiğinde yerine bir başkası piyasada dolaşıma giriyor. Problemin ne boyutta olduğunun belirlenmesi çok zor. Geniş coğrafi bölgelerdeki kirliliğin yarattığı halk sağlığı sorunları bize uyarı anlamında bir şey söylüyor. Astım, bronşit ve bir takım kanser çeşitleri gibi hastalıkların, pestisitlerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde daha fazla olduğu görülüyor” dedi.

Şık, olumsuz sonuçların uzun yıllar sonucu ortaya çıktığını anlatarak, “Olumsuzluklar meydana geldiği vakit, kişiler bunu bireysel sorun olarak algılıyorlar. Sorunun nereden kaynaklandığı  noktasında sorgulamalar yapılmıyor. İnsan sağlığına olan olumsuz etkileri değerlendirmek için illa ki halk sağlığı çalışmaları yapmak da gerekli değil. Doğadaki diğer canlılarda gözlemlenen olumsuz etkiler insanlarda da gözlenecektir. Doğal hayatta tür çeşitliliği kaybına yol açan kimyevi maddeler nihayetinde insan sağlığına da zarar veren bir problemin en önemli göstergeleri olarak değerlendirilmelidir. Burada temel yaklaşım zehirli kimyasalların kullanımını engellemek olmalıdır. Engellenmediği durumlarda biyolojik çeşitliliğin kaybı, çevre kirliliği, insan sağlığının bozulması gibi olumsuz sonuçlara neden oluyor” ifadelerini kullandı.

İlgili yazılar