Manşet Makro

TÜİK Enflasyon Araştırma Grubu ile ilgili suç duyurusunun sebebini açıkladı

TÜİK Enflasyon Araştırma Grubu ile ilgili suç duyurusuna yönelik açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihinde ilk kez yaptığı suç duyurusuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir açıklama yayımladı.

Enflasyon Araştırma Grubu’na yönelik suç duyurusuyla ilgili kurum açıklamasında ilgili suç duyurusunun araştırma sonuçlarıyla ilgili olmadığını belirtti. Kurumun açıklamasında “Suç duyurusunun içeriği; ilgili grubun bültenleriyle birlikte gerekli açıklayıcı bilgileri yayınlamamalarıyla sınırlıdır, yayınlanan çalışmanın sonuçları ile ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili çalışmayı engellemeye veya durdurmaya yönelik değildir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Türkiye İstatistik Kanunu’nun 6. maddesine atıf yapıldı. İlgili maddeyle ilgili TÜİK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 6. Maddesinin 1. Fıkrası ‘Resmî istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Programda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır. Kurum ve kuruluşların, görev alanları ile ilgili resmî istatistiklere ilişkin veri derleme, değerlendirme ve yayımlama görev ve yetkisi Programda açıkça belirtilir.’ hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin 3. Fıkrası ise ‘İstatistikî sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, araştırmalarının sonuçlarını basın ve yayın yoluyla kamuoyuna açıklamaları hâlinde, araştırmanın kapsam, örnekleme yöntemi ve örnek hacmi, veri derleme yöntemi ve uygulama zamanını araştırma sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklamakla yükümlüdürler.’ hükmünü içermektedir.

Kanunun bu maddesi, ‘Resmi İstatistik’ kapsamında olsun ya da olmasın, gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretilerek yayınlanan her tür istatistiksel veri için geçerlidir. Çeşitli araştırmalar neticesinde üretilerek yayınlanan istatistiklerin, veri kalitesi açısından değerlendirilmesi kullanıcıların takdirinde olmakla birlikte, verinin hangi yöntemle üretildiğine dair temel bilgilerin açık ve net bir biçimde kamuoyu ile paylaşılması kanuni yükümlülüktür.”

İlgili yazılar