Şirket haberleri Telekom

Türk Telekom 128 milyon dolar borcunu erken ödedi

Türk Telekom vadesine ortalama 2.1 yıl kalmış olan 128 milyon dolar borcunu kapattı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel durumu, yarattığı nakit akışı ve gelecek dönemlere ilişkin finansman ihtiyacı göz önünde bulundurularak borç portföyünün ve maliyet yapısının optimize edilmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından, vadesine ortalama 2.1 yıl kalmış olan toplam 128 mn ABD doları mukabili kredinin ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Bu açıklamada sözü edilen ve muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen kredi ödemeleri tamamlanıncaya kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

İlgili yazılar