Manşet Şirket haberleri Telekom

Türk Telekom bilanço gerçekleri: Döviz borcunu temizledi

Türk Telekom bilanço duyurusunu yaptı. Şirket 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında, konsolide gelirler yıllık bazda yüzde 19,6 ile halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi elde etti. FAVÖK 13,2 milyar TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise yüzde 46,8 oldu. Net kar 3,2 milyar TL ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Döviz borcu temizlendi

3Ç’20’de net açık yapancı para pozisyonu 211 milyon ABD doları seviyesindeyken, yılsonu itibarıyla 46 milyon ABD doları tutarında net uzun pozisyon bulunuyor. Net borç / FAVÖK 1,15x’e geriledi.

Konsolide gelirler, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme olan yıllık yüzde 19,6 artışla 28,3 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı 2020 öngörüsü olan yüzde 16’nın üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 17,2 oldu.

Konsolide FAVÖK, 2020 yılı beklentilerini aşarak yıllık bazda yüzde 18,5 artarak 13,2 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 46,8 oldu. UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı yıllık 28 baz puan artış ile yüzde 49,1 seviyesinde gerçekleşti.

Faaliyet karı yıllık yüzde 22,4 artarak 7,9 milyar TL’ye ulaştı.

Net kar, yıl boyunca yaşanan olumsuz kur hareketlerine rağmen 2020’de en yüksek seviyesine ulaşarak 3,2 milyar TL oldu.

Yatırım harcamaları 6,7 milyar TL ile 2020 beklentisi olan 6,6 milyar TL’nin biraz üzerinde gerçekleşti.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı1, 2019’da 6,4 milyar TL seviyesindeyken, 2020’de 6,9 milyar TL’ye yükseldi. Net borç ise, 2019’da 15,9 milyar TL iken 2020 yıl sonunda 15,4 milyar seviyesinde düştü.

2020 Yılı 4. Çeyrek Finansal Gelişmeler

Konsolide gelirler yıllık yüzde 21,7 artışla 7,7 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, gelir artışı yıllık bazda yüzde 19,9 oldu. Sabit genişbant gelirleri yıllık yüzde 31,7 artarken, mobil gelir artışı da yüzde 12,8’e yükseldi.

Konsolide FAVÖK, yıllık bazda yüzde 25,4 artışla 3,5 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 46,3 oldu. UFRYK 12 etkisi hariç tutulduğunda, FAVÖK marjı yüzde 48,6 seviyesinde gerçekleşti.

Faaliyet karı yıllık yüzde 30,6 artış ile 2,1 milyar TL’ye yükseldi.

Net kar, 4Ç’19’da 545 milyon TL ve 3Ç’20’de 432 milyon TL iken 4Ç’20’de 1,1 milyar TL seviyesine yükseldi.

Yatırım harcamaları 4Ç’20’de 2,8 milyar TL oldu.

Kaldıraçsız serbest nakit akışı 1 , 4Ç’19’da 1,9 milyar TL iken 4Ç’20’de 2,3 milyar TL’ye yükseldi.

2020 Yılı ve 2020 4. Çeyrek Operasyonel Gelişmeler

Türk Telekom’un toplam abone sayısı, 4Ç’20’de 827 bin net abone kazanımı ile yıl sonu itibarıyla 50,4 milyona ulaştı. 2020 yılında net abone kazanımı 2,6 milyon oldu.

Sabit genişbant abone tabanı, 4Ç’20’de yıllık yüzde 17,9 artış ile 639 bin net abone kazanımı elde ederek toplam 13,4 milyona yükseldi. 4Ç’20’deki net abone kazanımı halka arzdan bu yana en yüksek çeyreklik abone artışı oldu. Sabit genişbant ARPU büyümesi yılın son çeyreğinde güçlü seyrini sürdürerek 2020’nin tamamında yıllık yüzde 14,2 artış kaydetti.

Fiber abone sayısı, bu segmentteki en iyi net abone kazanımı performansını göstererek 2020 yılında yaklaşık 2 milyon abone artışı ile 6,2 milyonu aştı. Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC) abone sayısı 3,9 milyona ulaşırken, Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) abone sayısı 2,3 milyona yükseldi.

Fiber dönüşüm odağının artması ile fiber hane kapsaması 4Ç’19’daki 21,9 milyon seviyesinden 2020 yılı sonunda 26,8 milyonun üzerine yükseldi. Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC) hane kapsaması 19,5 milyon olurken, Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) hane kapsaması 7,4 milyona yükseldi.

4Ç’19’da 304 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğu 4Ç’20’de 331 bin kilometreye yükseldi.

Mobil abone bazı 4Ç’20’de 98 bin net abone kazanımı ile 23,2 milyona yükseldi. 2020 yılı boyunca net abone kazanımı 240 bin olarak gerçekleşti. Faturalı abone bazı ise 2020’de 1,1 milyon büyüyerek toplam bazın yüzde 64’üne ulaştı.

4Ç’19’da yüzde 55 olan LTE abonelerinin2 mobil abone tabanındaki payı 4Ç’20’de yüzde 61’e yükseldi.

LTE kullanıcısı başına aylık ortalama data kullanımı 4Ç’19’da 8,6GB seviyesinden 4Ç’20’de 9,0GB’a yükseldi.

Sabit ses abone sayısı artmaya devam ederek 4Ç’20’de 138 bin net abone artışı ile 10,6 milyonu aştı. 2020 yılındaki net abone kazanımı halka arzdan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 631 bin oldu. Yalın genişbant dahil, toplam sabit erişim hat sayısı 3Ç’10’dan beri en yüksek seviye olan 16,3 milyona yükseldi.Grup içinde bilgilerini paylaşma ve kullanma izni veren abonelerin oranı 4Ç’20’de yüzde 82’ye ulaştı. Çoklu ürün sahipliğinin Türk Telekom abone tabanındaki payı3, 4Ç’20 itibarıyla yüzde 62 olarak gerçekleşti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “2020 yılını, olağanüstü operasyonel ve finansal performansla tamamladık ve 2021 yılında da bu büyüme hızını korumaya kararlıyız” dedi.

Şirket 2021 öngörülerini şöyle açıkladı:

• Konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) yıllık yaklaşık yüzde 14 seviyesinde artış,

• Konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 15 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi,

• Konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 7,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi.

İlgili yazılar