Borsa Hisse önerileri Telekom

“Türk Telekom’da sabit genişbant segmenti operasyonel performansın lokomotifi olacak”

Halk Yatırım’ın 25 Eylül 2020 tarihli raporundan

Satış gelirlerinin sabit genişbant segmentindeki güçlü görünümle artış eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz. Pandemiyle beraber günlük rutinlere uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmanın dahil olmasıyla artan data ve hız ihtiyacı ışığında Türk Telekom’un satış gelirlerinin sabit genişbant segmentindeki güçlü görünümle artış eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 2020 yılı satış gelirleri tahminimizde yukarı yönlü revizyon yaparak 26,74 milyar TL’den 27,15 milyar TL’ye revize ediyoruz. 29,31 milyon TL olan 2021 yılı tahminimizi de 29,44 milyon TL olarak güncelliyoruz.

Giderlerde öngörülen artışlara karşın, operasyonel karlılıkta sabit genişbant segmenti belirleyici olacak. Salgın sürecinde güçlü operasyonel performasıyla öne çıkan sabit genişbant segmentinin yıl genelinde de operasyonel karlılık üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Gider kalemleri özelinde, pandemi sürecinin getirdiği maliyet avantajları karşısında, sabit genişbant cephesinde yapılan network ve teknoloji harcamalarında yükseliş eğiliminin süreceğini öngörüyoruz. Ayrıca yılın ikinci yarısında, hem sonbahar döneminin başlaması hem de esnetilen kısıtlamaların talep tarafında görülecek yansımalarıyla pazarlama ve kurumsal iletişim giderlerinin artacağını tahmin ediyoruz. Bu bağlamda, 2020 yılı FAVÖK beklentimizi 12,61 milyar TL’den 12,49 milyar TL’ye revize ediyoruz. Böylece, FAVÖK marjı beklentimizi 1,13 puan düşürerek %46,02 seviyesine çekiyoruz. 2021 yılı FAVÖK tahminimizi de 13,90 milyar TL’den 13,30 milyar TL seviyesine aşağı yönlü güncelliyor, %47,42 seviyesinde bulunan FAVÖK marjı tahminimizi de %45,17 olarak revize ediyoruz.

Yatırım harcamalarının karlılık üzerindeki yansımaları güçlü FAVÖK ile sınırlı kalabilir. Pandemi sürecinde fiber yatırımları hızlandırma kararı alan Türk Telekom’un yatırım harcamalarının %50’sinin döviz cinsinden olması nedeniyle bu süreçte şirketin kur hassasiyetinin yükselmesi beklenebilir. Ancak, bunun karlılığa yansımasının güçlü FAVÖK ışığında sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bu paralelde, 2020 yılı net kar tahminimizi 3,35 milyar TL’den 3 milyar TL’ye aşağı yönlü revize ediyoruz. 2021 yılına ilişkin olarak 3,70 milyar TL seviyesinde bulunan net kar tahminimizi de 3,64 milyar TL’ye güncelliyoruz. Bu bağlamda, 2020 yılı için net kar marjı tahminimizi %12,54’den %11,06’ya revize ederken, 2021 yılı tahminimizi de %12,64’den %12,35’e çekiyoruz.

Değerleme

Tahminlerimizdeki aşağı yönlü revizyonlar nedeniyle, Türk Telekom hisseleri için hedef fiyatımızı 12,11 TL’den 10,56 TL seviyesine revize ediyor, %56 yükseliş potansiyeli sunması nedeniyle AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Tahminlerimize göre 3,26x FD/FAVÖK 2020T ve 3,06x FD/FAVÖK 2021T çarpanlarıyla işlem gören Türk Telekom hisseleri küresel benzerler şirketleri medyanına göre sırasıyla %18 ve %20 iskontolu işlem görmektedir. Aynı şekilde, F/K çarpanına göre de 2020 ve 2021 yılları için sırasıyla %19 ve %23 oranlarında iskontolu fiyatlanmaktadır.
                           

Değerleme Özeti

Türk Telekom’un 12 aylık hedef piyasa değerine ulaşırken İNA ve Benzer Şirket çarpanları yöntemlerini kullandık.

İndirgenmiş Nakit Akımı modelimiz, 12-aylık 36,63 milyar TL hedef şirket değerine işaret etmektedir. Böylece 12 aylık hedef fiyatını modelimize göre %55 yükseliş potansiyeli ile 10,47 TL olarak bulmaktayız. İNA modelimizde, sonsuz büyüme oranını %3, beta katsayısını 1,066, piyasa risk primini %5,5, risksiz faiz oranını %12,5 ve vergi sonrası borçlanma maliyetini ise %11,7 olarak varsaydık.

Benzer şirket çarpanları yöntemini kullanırken, FD/FAVÖK rasyosundan faydalandık. Bu yöntemle 39,83 milyar TL hedef piyasa değerine ulaştık.

Ağırlıklı ortalama hedef fiyatımıza ulaşmak için İNA ile hesapladığımız hedef piyasa değerine %90, benzer şirket çarpanları yöntemi ile hesapladığımız hedef piyasa değerine de %10 oranında ağırlık verdik. Değerlememiz sonucunda, TTKOM için 12 aylık hedef piyasa değerimiz 36,95 milyar TL, hisse başına hedef fiyatımız ise 10,56 TL seviyesinde olup, hissenin şu anki fiyatına göre %56’lık yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Tahminlerimize göre 3,26x FD/FAVÖK 2020T ve 3,06x FD/FAVÖK 2021T çarpanlarıyla işlem gören Türk Telekom hisseleri küresel benzerler şirketleri medyanına göre sırasıyla %18 ve %20 iskontolu işlem görmektedir. Aynı şekilde, F/K çarpanına göre de 2020 ve 2021 yılları için sırasıyla %19 ve %23 oranlarında iskontolu fiyatlanmaktadır.

Satış Gelirleri

Pandemi süreciyle beraber insanların günlük rutinlerine uzaktan eğitim ve çalışmanın dahil olmasıyla artan data ve hız ihtiyacı ışığında, Türk Telekom’un satış gelirlerinin sabit genişbant segmentindeki güçlü görünümle artış eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz.

Sabit genişbant cephesinde, 2Ç20’de yazlık evler ve kırsal kesimlerden gelen taleple pekişen abone artışı performansının yılın ikinci yarısında da devam edeceğini öngörüyoruz. Bu arada, hızlandırılan fiber yatırımlarının öncülüğünde, fiber abonelerin sabit genişbant aboneleri içerisindeki payının yıl sonunda %40 seviyesini aşacağını, 2021 yılında da %50 seviyesine yaklaşacağını tahmin ediyoruz. ARPU tarafında da fiber abone kazanımları, limitsiz paketlere geçişler ve yüksek hızlı tarifelerin tercih edilmesiyle enflasyonu aşan yükseliş trendinin sürdürüleceğini düşünüyoruz.

Mobil tarafta ise, yılın ilk yarısında azalan mobilitenin abone kazanımları üzerinde yarattığı aşağı yönlü risklere ek olarak ARPU artış hızında görülen yavaşlamanın, segment parametrelerinde beklenen normalleşme ile toparlanacağını öngörüyoruz. Özellikle, faturalı abone sayısındaki artışın sürdürülmesi ve enflasyonist fiyat politikalarının segment gelirlerinin artışında belirleyici olan unsurlar olarak öne çıkacağını düşünüyoruz.

Bu doğrultuda, 2020 yılı satış gelirleri tahminimizde yukarı yönlü revizyon yaparak 26,74 milyar TL seviyesinden 27,15 milyar TL seviyesine revize ediyoruz. 29,31 milyon TL olan 2021 yılı tahminimizi de 29,44 milyon TL olarak güncelliyoruz.

Tahminler ve Revizyonlar FAVÖK                               

Pandemi sürecinde güçlü operasyonel performasıyla öne çıkan sabit genişbant segmentinin yıl genelinde de operasyonel karlılık üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda 2020 yılı boyunca %50 seviyesi üzerindeki seyrini sürdüreceğini öngördüğümüz sabit genişbant segmenti FAVÖK marjı öncülüğünde, konsolide operasyonel karlılığın güçlü görünümünü devam ettireceğini tahmin ediyoruz.                               

Gider kalemleri özelinde salgın sürecinde evden çalışmanın getirdiği maliyet avantajları karşısında, sabit genişbant segmenti cephesinde hizmet kalitesini desteklemek amacıyla yapılan network ve teknoloji harcamalarında yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca yılın ikinci yarısında, hem sonbahar döneminin başlaması hem de salgına ilişkin esnetilen kısıtlamaların talep tarafında görülecek yansımalarının etkisiyle pazarlama ve kurumsal iletişim giderlerinin artış kaydedeceğini tahmin ediyoruz.                               

Bu bağlamda, 2020 yılı FAVÖK beklentimizi 12,61 milyar TL’den 12,49 milyar TL seviyesine aşağı yönlü revize ediyoruz. Bu revizyon sonucunda FAVÖK marjı beklentimizi 1,13 puan düşürerek %46,02 seviyesine çekiyoruz. 2021 yılı FAVÖK tahminimizi de 13,90 milyar TL’den 13,30 milyar TL seviyesine aşağı yönlü güncelliyor, %47,42 seviyesinde bulunan FAVÖK marjı tahminimizi de %45,17 olarak revize ediyoruz.                               

Net kar                               

Pandemi sebebiyle değişen tüketici alışkanlıkları ışığında fiber yatırımları hızlandırma kararı alan Türk Telekom yılın ilk yarısında 2,1 milyar TL tutarında yatırım harcaması yaptı. Yıl genelinde şirketin toplamda 6,4 milyar TL tutarında yatırım harcamasında bulunacağı öngörülen şirketin yatırım harcamalarının %50’sinin döviz cinsinden olması nedeniyle bu süreçte kur hassasiyetinin yükselmesi beklenebilir. Kur hassasiyetinin yükselmesi halinde bunun karlılık üzerindeki yansımasının güçlü FAVÖK ışığında sınırlı olacağını öngörüyoruz. Bu paralelde, şirketin borçluluğunu azaltma sürecinde olmasına karşın, 2020 yılı net borç/FAVÖK rasyosunun düzeltilmemiş bazda 1,40x seviyesinde gerçekleşeceği yönündeki öngörümüzü sürdürüyoruz. 2021 yılına ilişkin olarak ise, güçlü FAVÖK yaratımına ek olarak, TL cinsi finansmanının artış eğilimini sürdüreceği öngörüsüyle, net borç/FAVÖK rasyosunun 1,37x seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz.                               

Bu bağlamda, 2020 yılı net kar tahminimizi 3,35 milyar TL’den 3 milyar TL seviyesine aşağı yönlü revize ediyoruz. 2021 yılına ilişkin olarak 3,70 milyar TL seviyesinde bulunan net kar tahminimizi de 3,64 milyar TL seviyesine güncelliyoruz. Bu bağlamda, 2020 yılı için net kar marjı tahminimizi %12,54 seviyesinden %11,06 seviyesine revize ederken, 2021 yılı tahminimizi de %12,64 seviyesinden %12,35 seviyesine çekiyoruz.      

”                   

UYARI
Bu haberdeki bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                                                                                                                                                                                                                                 

İlgili yazılar