İstihdam

TÜSİAD’ın Covid’in istihdama etkileri panelinde ne konuşuldu?

TÜSİAD’ın, COVID-19’un istihdama etkileri üzerine başlattığı webinar dizisinin ilki, “COVID-19 Döneminde İstihdamı Korumak ve Teşviklerin Önemi” başlığıyla, 18 Aralık Cuma günü gerçekleşti.    

Toplantı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Nüket Küçükel Ezberci’nin açılış konuşması ile başladı.

İstihdam dostu düzenlemeler yapılmasının geçmişte olduğu gibi bugünkü koşullarda da önceliğini koruduğunu belirten Ezberci, konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Yapıcı ve yaratıcı çözümler getirmenin, iş birliği ve iletişimin öneminin iyice anlaşıldığı bu yeni dönem tüm olumsuz koşullara karşın yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.  Küresel tedarik zincirlerinde çeşitlenmeye gidilmesi gündemde. Ülkemizin yatırım ortamı açısından cazibesini artırarak, küresel tedarik zincirlerinde ve bu yeni ekosistemde önemli bir konum alması için bir fırsat söz konusu. Önümüzdeki dönemde istihdama yönelik hayata geçirilecek uygulamaların bu fırsatları destekleyici nitelikte olması önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışma hayatının paydaşları arasındaki diyaloğun ve deneyim paylaşımının sürekliliğini çok önemsiyoruz.”

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı Hakan Timur’un moderatörlüğünde gerçekleşen “COVID-19 Döneminde İstihdamı Korumak ve Teşviklerin Önemi” başlıklı panel ile devam etti.

Çalışma yaşamının içinden geçtiğimiz krizden sonra aynı olamayacağını olmaması gerektiğini belirten Timur, “Daha kapsayıcı, koşullara daha hızlı adapte olabilen, insana yakışır iş odağından vazgeçmeksizin uluslararası rekabet gücümüzü artıran, katma değer yaratan ve bize küresel değer zincirinde avantaj sağlayan bir çalışma ortamını tüm paydaşlarla beraber yaratabiliriz” dedi.

Webinarın panel katılımcıları; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir COVID-19 döneminde istihdamı korumak için alınan iş hukuku önlemleri konusunda çalışma ve görüşlerini paylaşırken, PwC Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü Celal Özcan da mevcut ve COVID-19 sürecinde hayata geçirilen yeni teşviklerin özel sektör için etkilerine değindi.

İlgili yazılar