Madencilik Manşet Şirket haberleri

Ülker, Kümaş Manyezit’i 340 milyon dolara Ereğli’ye sattı

Ülker Ailesi’nin ana hissedarı olduğu Gözde Girişim Sermayesi, Türkiye’nin önde gelen madenlerinden Kümaş Manyezit’teki yüzde 51 hissesini Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ‘na satmak için sözleşme imzaladı. Satışın toplam değeri 340 milyon dolar olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09.11.2020 tarihli açıklamamız çerçevesinde;

“Portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. sermayesini temsil eden payların satışına ilişkin yapılan görüşmeler neticesinde; Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş.’nin 04.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin toplam sermayesinin %100’ünü (Gözde GSYO A.Ş. – %51’ini, Yıldız Holding A.Ş. – %49’unu) temsil eden paylarının, 340 milyon Amerikan doları işletme değeri üzerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Alıcı)’ya satışına karar verilmiş olup, bu kapsamda Şirketimiz ve Yıldız Holding A.Ş. ile Alıcı arasında Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirket hisselerinin devri, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir.”

Erdemir Ereğli’den ise şu açıklama yapıldı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun kararı ile; – Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının; imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle Şirketimiz tarafından 340 milyon (üç yüz kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına, Şirket hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleştirilmesine,
– Payların devralınması işlemleri konusunda, Pay Devri Sözleşmesi imzalanması da dâhil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemi yapma, sözleşmeler imzalama, resmi makamlara gerekli başvuruları yapma, vekâletnameler verme konusunda Şirket yöneticilerine yetki verilmesine,
karar verilmiş olup, konuya ilişkin Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.”

İlgili yazılar