Home Bu kategorideki yazılar Varlık Şirketi

Varlık Şirketi

Krediler Varlık Şirketi
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre Kredi verenin, tüketici ile kurulan kredi sözleşmesiyle veya ayrı bir kredi sözleşmesiyle sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devrettiği hallerde tüketici, kredi verene karşı sahip olduğu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişiye karşı da ileri sürebilir. Kredi verenin devralan kişiyle birlikte Okumaya devam et