yabancı yatırımcı

Yabancı sermaye artık ucuz işgücü değil dijital altyapı arıyor

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, dünya genelinde 500 şirketin üst düzey yöneticisiyle görüşerek oluşturduğu Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Güven Endeksi’ni açıkladı. Kearney’in konuya ilişkin raporuna göre dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerin başında yüzde 17 ile düşük vergi oranları ile vergi ödemelerine sağlanan kolaylıklar geldi. 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Güven Endeksi’nin 2021 verilerinde, yabancı yatırımcıyı cezbeden faktörler arasında vergi avantajlarını yüzde 15’lik oran ile teknoloji ve inovasyon kapasitesi izledi. Üçüncü sırada yüzde 14 ile yasal mevzuatın şeffaflığı ve öngörülebilirliği ile yolsuzluk yapılmaması yer aldı. Dördüncü ve beşinci sırada yüzde 13 ile dijital altyapının kalitesi ile sermaye hareketlerinin serbestliği ve kolaylığı bulunuyor.

VERGİLER HEP İLK SIRADA…

 Kearney Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Güven Endeksi çalışmasında vergiler, geçtiğimiz yıl da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını en fazla etkileyen faktör olarak yer almıştı. Geçtiğimiz yıl en etkili dokuzuncu faktör olan dijital altyapı kalitesi ise bu yıl beş basamak yükselişle dördüncü sıraya çıktı.

UCUZ İŞGÜCÜ ÖNEMİNİ YİTİRİYOR… 

Kearney’in geçtiğimiz yıllardaki araştırmalarında, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını en fazla etkileyen faktörler arasında yer alan işgücü maliyetleri ise bu yıl 17’nciliğe kadar geriledi.

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, dijital altyapı kalitesinin doğrudan yatırımlarda temel kriter haline geldiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin başta fiber optik ağ olmak üzere teknolojik altyapısını geliştirmesinin yabancı yatırımcı nezdinde cazibesini daha da artıracağını belirtti. Okutur, Türkiye’nin eşsiz coğrafi konumu, güçlü imalat sanayi altyapısı ile yatırımcılara büyük imkanlar sunmaya devam ettiğini de vurguladı.

Kearney’in 500 üst düzey yönetici ile yaptığı ankete göre doğrudan yabancı sermaye yatırımını en çok etkileyen faktörler şöyle:

1.    Vergi oranları ve vergi ödemelerinin kolaylığı: % 17

2.    Teknoloji ve inovasyon kapasitesi : % 15

3.    Yasal mevzuatın şeffaflığı ve öngörülebilirliği ve yolsuzluk yapılmaması: % 14

4.    Dijital altyapının kalitesi: % 13

5.    Sermaye hareketlerinin serbestliği ve kolaylığı: % 13

6.    Pazar büyüklüğü: % 12

7.    Ar-Ge olanakları: % 12

8.    Ülkenin ticaret anlaşmalarına katılımı: % 12

9.    Genel güvenlik ortamı: % 12

10. Yurtiçi ekonomik performans: % 12

11. Yasal süreçlerin etkinliği: % 11

12. Devletlerin yatırımcılara sağladığı teşvikler: % 10

13. Yatırımcı ve mülkiyet haklarının korunması: % 9

14. İç pazarda finansal sermayenin bulunurluğu: % 8

15. Fiziki altyapının kalitesi: % 8

16. Hammadde ve diğer girdilerin mevcudiyeti: % 7

17. İşgücü maliyeti: % 7

18. İşgücünün yetenek seviyesi % 6

19. Arazi/emlak bulunurluğu: % 4

NEDEN GİDİYORLAR?

Kearney’in araştırmasında 500 şirketin üst düzey yöneticisine doğrudan yabancı sermaye yatırımını azaltma kararlarının sebepleri de soruldu. En önemli nedenin yüzde 39 ile makroekonomik ortamdaki bozulma olduğu ortaya çıktı. Onu yüzde 35 ile risk iştahında azalma izledi. Üçüncü sırada yasal mevzuatla ilgili sorunlar yer aldı. Dördüncü sırada yüzde 24 ile kurun seviyesi, beşinci seviyede ise yüzde 16 ile fonlarda yaşanan azalma geldi.

İŞTE EN ÇEKİCİ ÜLKELER

Kearney Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Güven Endeksi’nde, doğrudan yabancı sermaye yatırımı için en çekici ülkeler bu yıl ABD, Kanada ve Almanya olarak sıralandı. Brexit süreci nedeniyle İngiltere, COVID-19 nedeniyle de Çin, yabancı yatırımcıların gözünde çekiciliklerini bir miktar kaybettiler… Türkiye ve Polonya, makroekonomik koşullar nedeniyle bu yıl en çok doğrudan yabancı sermaye yatırımı çeken ilk 25 ülke sıralamasına giremedi. Türkiye ile Polonya, yerlerini Birleşik Arap Emirlikleri ve İrlanda’ya bıraktılar.

500 MİLYON DOLAR CİRO VE ÜSTÜ ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİ…

Kearney’in anketi, yıllık cirosu 500 milyon doların üzerindeki şirketlerin C düzeyindeki yöneticileri ile sektör liderleri arasında yapılıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 44 hizmet sektörü, yüzde 37’si sanayi şirketleri ve yüzde 20’si bilgi teknolojileri şirketlerinden oluşuyor. 

İlgili yazılar