Demir Çelik Şirket haberleri

Yükselen Çelik ilk ihracat anlaşmasını Çin’le yaptı

Yükselen Çelik, Çin’in en büyük takım çelik üreticilerinden biri ile transit ihracat işbirliği anlaşması imzaladı. İhracat geliri olmayan şirket, bu anlaşmayla 2021 yılında yaklaşık 500 ton takım çeliği transit ihtacatı yaparak yaklaşık 900.000 Euro ek satış geliri yaratmayı hedefliyor. 2022 yılında bu katkının 2-3 Milyon Euro seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Çin’in en büyük takım çelik üreticilerinden birisi (“Tedarikçi”) arasında Transit İhracat İşbirliği Anlaşması bugün (11.11.2020) imzalanmıştır. Mevcut durumda ihracat geliri olmayan Şirketimiz, bu anlaşmayla satış gelirleri arasına 01.01.2021’den itibaren 26 ülkeye yapılacak transit ihracat gelirlerini de ekleyecektir. Anlaşma kapsamında 2021 yılında yaklaşık 500 ton takım çeliği transit ihtacatı yaparak yaklaşık 900.000 EUR ek satış geliri yaratmayı, 2022 yılında bu katkının 2-3 Milyon EUR seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Takip eden senelerde anlaşmanın devamlılığı ve ihracat yapılan pazarlardaki penetrasyonun artırılmasıyla gelirlere olan katkının artması muhtemeldir. Tedarikçi’nin dünyadaki en rekabetçi fiyatlarla yüksek kalitede takım çeliği üretimi yapan şirketlerden birisi olması, ihracata başlangıçta Şirketimize oldukça önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi kapılarını kısmen veya tamamen Türkiye ile ticarete kapatmış ve Türk ürünlerine boykot uygulayan ülkelerde, satışı yapılan ürünlerin Çin menşeli olması sayesinde transit satış ihracatı ile pazar payı elde edilebilecektir.

Anlaşma Detayları: Anlaşmaya göre Şirketimiz Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhriyetlerden 26 ülkede, Çin menşeli takım çelik üreticisinin “Münhasır Mümessiliğini” yapacaktır. Münhasır (Tek Satıcı) Mümessillik kapsamında Şirketimiz iki türlü gelir yaratabilecektir. 1- Tedarikçi’nin doğrudan Çin’den veya Türkiye’de yer alan çelik servis merkezinden 26 ülkeye yapacağı tüm satış gelirlerinden %5 komisyon alınacaktır. 2- Şirketimiz bu ülkelere kendi yapacağı transit ihracatta uygun gördüğü kar marjını uygulayacaktır. 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan anlaşma bir sene geçerli olacak ve taraflarca fesih edilmediği sürece her sene kendiliğinden yenilenecektir. 2021 yılı için herhangi bir alım garantisi olmamakla beraber; 2022 yılı için verilen 1.000 ton alım garantisinin herhangi bir cezai şartı yoktur. Anlaşma kapsamında verilen herhangi bir teminat veya finansal yükümlülük bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İlgili yazılar