Devlet Manşet

Yap-işlet-devret borç garantisi alıyor!

Yap-işlet-devret borç garantisi alacak.

Yap-işlet-devret borç garantisi alıyor… AKP, ekonomiye ilişkin bazı düzenlemeleri içeren yeni bir torba yasa teklifini TBMM’ye sundu. Bloomberg HT’nin haberine göre teklifte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bazı yap işlet devret projelerinde borç garantisi vermesine ilişkin düzenleme öne çıktı.

TBMM’ye sunulan ve yap işlet devret ile ilgili yasaya eklenen geçici madde uyarınca, 15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılan ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmayan, yurtdışından finanse edilmesi planlanan projeler kapsamında bakanlığa bağlı özel bütçeli kamu idarelerinin imzalayacakları borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık taraf olabilecek.

Yap-işlet-devret borç garantisi alıyor! Havalimanları gibi projelerin borcu devlet tarafından garanti edilecek.

Maddenin gerekçesinde, Türkiye’de 11 Mart 2020’de görülmeye başlanan Kovid-19 salgınıyla birlikte sözü edilen durumdaki projelerin finansman sürecinde aksaklıklar yaşandığı, özel sektörün finansman temininde zorlandığı belirtildi. Bu durumda yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı belirtildi.

İlgili yazılar