Demir Çelik Şirket haberleri

Yükselen Çelik’ten bedelli sermaye artırımı

Yükselen Çelik, sermayesinin bedelli olarak 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL’ye çıkarılması için SPK’ya başvurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23.11.2020 tarih ve 2020/36 sayılı aldığı karar kapsamında;

“152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının; 8.745.644,42 TL tutarındaki kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri’nden, 12.822.895,85 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar’dan ve 21.811.459,73 TL tutarındaki kısmı ise Geçmiş Yıllar Karları’ndan karşılanmak suretiyle 86.620.000,00 TL’den 130.000.000,00 TL’ye çıkarılması hususunda, şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri” başlıklı 6. Maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 23.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu, 2017 ve 2018 mali yıllarına ait karlarının mevcut durumda nasıl tasarruf edileceğine ilişkin bir genel kurul kararı alınmamış olmasından dolayı söz konusu yıllara ait karların bedelsiz sermaye artırımına konu edilemeyeceğinden yola çıkarak, 23.11.2020 tarih ve 2020/39 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na ilişkin başvurumuzun bu yönde tashih edilmesini talep etmiştir. Bu nedenle bedelsiz sermaye artırımının geçmiş yıl karlarından karşılanması planlanan 21.811.459,73 TL’den 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin karlar çıkarılarak 16.811.459,73 TL olarak karşılanması yönünde Yönetim Kurulu tarafından yeniden karar alınmıştır.

Bu çerçevede Şirketimizin 152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının; Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere toplam 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına,

Sermayeye ilave edilecek 38.380.000,00 TL’nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri” başlıklı 6 nolu maddesinin ekte görüldüğü şekilde tadiline,

Sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) başvurusunun yapılmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Gerekli evraklar SPK’ya bugün gönderilmiştir.”

İlgili yazılar