Halka arz

Ziraat GYO halka arz fiyatı için değerlendirme: “1.60 TL makul”

Ziraat GYO halka arz fiyatı için değerlendirme A1 Capital’den geldi.

Ziraat GYO halka arz fiyatı için değerlendirme: “1.60 TL makul”…

Aracı kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fiyat tespit raporunda şirket ve faaliyet gösterilen sektör hakkında yeterince aydınlatıcı bilgilerin yatırımcıya sunulduğu,
Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamaların, kurumların genel değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verildiği,
Sektör dinamikleri ve değişkenleri dikkate alındığında çarpan analizinde kullanılan şirketlerin faaliyet konularının Şirket’in faaliyetleriyle uyumlu olduğu,
Değerleme yöntemleri içerisinde Piyasa Çarpanları Yöntemine ek olarak İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine ve Net Aktif Değer Yöntemine yer verilmiş olmasının özellikle nakit akımlarının ve diğer operasyonel faaliyetlerin halka arz fiyat seviyesine olan etkisinin gözlenmesine olumlu katkı sağladığı,
 %18,7 seviyesinde hesaplanan AOSM, %5,0 seviyesinde hesaplara alınan sektör risk primi, aynı seviyede varsayılan uç değer büyüme oranı ve %25 seviyesinde uygulanan halka arz iskontosunun makul olduğ değerlendirilmektedir.

Özetle, 1,60 TL seviyesinde tespit edilen pay başına fiyat düzeyinin makul olduğu sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.”

İlgili yazılar